I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla uczniów klas fortepianu głównego, dodatkowego i obowiązkowego Szkół Muzycznych I i II stopnia

„CLAVIMANIA”

Kraków, 15 - 16.12.2022r.

 

Regulamin

 

Wersja pdf do pobrania

 

 

§ 1 Organizacja Konkursu

 

 1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego dla uczniów klas fortepianu głównego, dodatkowego i obowiązkowego Szkół Muzycznych I i II stopnia – CLAVIMANIA (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja W Świecie Muzyki z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs skierowany jest do młodych muzyków i ma na celu propagowanie muzyki fortepianowej oraz promowanie młodych talentów. Konkurs ma być miejscem muzycznych spotkań – dla dzieci i młodzieży, dając szansę każdemu w zdobyciu estradowego doświadczenia, a także umożliwiać wymianę doświadczeń pedagogicznych.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się od 15 do 16 grudnia 2022 roku w Krakowie. Tegoroczna edycja Konkursu realizowana jest w formule online.
 4. Informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie www.fwsm.pl

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie ogólnokształcących szkół muzycznych I i II stopnia oraz szkół muzycznych I i II stopnia klas fortepianu głównego, dodatkowego i obowiązkowego.
 2. Uczestnicy Konkursu oceniani będą w sześciu kategoriach (sekcja - fortepian główny) oraz pięciu kategoriach (sekcja - fortepian dodatkowy i obowiązkowy). O przynależności do danej kategorii decyduje klasa, do której uczestnik konkursu uczęszcza w szkole muzycznej.

 

SEKCJA - FORTEPIAN GŁÓWNY:

KATEGORIA I:

I, II/6 OSM I st./ SM I st.

I/4 SM I st.

KATEGORIA II:

III, IV/6 OSM I st./ SM I st.

II/4 SM I st.

KATEGORIA III:

V, VI/6 OSM I st./ SM I st.

III, IV/4 SM I st.

KATEGORIA IV:

VII, VIII OSM I st.

I, II SM II st.

KATEGORIA V:

III, IV SM II st.

I, II OSM II st.

KATEGORIA VI:

V, VI SM II st.

III, IV OSM II st.

WYMAGANIA PROGRAMOWE:

W każdej kategorii należy wykonać z pamięci 2 utwory, z czego jeden obowiązkowo powinien eksponować walory techniczne (etiuda lub dowolnie wybrany utwór wirtuozowski).

KAT. I - czas trwania programu: do 4 min.

KAT. II - czas trwania programu: do 6 min.

KAT. III - czas trwania programu: do 8 min.

KAT. IV - czas trwania programu: do 10 min.

KAT. V - czas trwania programu: do 12 min.

KAT. VI - czas trwania programu: do 15 min.

 

SEKCJA - FORTEPIAN DODATKOWY/OBOWIĄZKOWY:

KATEGORIA I:

V/6 OSM I st./ SM I st.

III/4 SM I st.

KATEGORIA II:

VI/6 OSM I st./ SM I st.

IV/4 SM I st.

KATEGORIA III:

I, II SM II st.

VII, VIII OSM I st.

KATEGORIA IV:

III, IV SM II st.

I, II OSM IIst.

KATEGORIA V:

V, VI II st.

III, IV OSM II st.

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE:

W kategorii I należy wykonać dwa kontrastujące utwory z pamięci.

W pozostałych kategoriach należy wykonać dwa utwory z pamięci, z czego jeden obowiązkowo eksponujący walory techniczne (etiuda lub inny utwór, oddający możliwości i umiejętności techniczne uczestnika).

KAT. I - czas trwania programu: do 4 min.

KAT. II - czas trwania programu: do 6 min.

KAT. III - czas trwania programu: do 8 min.

KAT. IV - czas trwania programu: do 10 min.

KAT. V - czas trwania programu: do 12 min.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa

 

 1. Przesłuchania konkursowe przeprowadzone są w trybie nagrań audio video.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w terminie do 13 grudnia 2022 za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie fwsm.pl, w wyznaczonych polach załączając link do nagrania oraz potwierdzenie wpłaty i skan dokumentu tożsamości uczestników. Wypełnienie i przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (RODO zamieszczone na stronie www.fwsm.pl ). W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia uczestnictwa dokonuje opiekun prawny uczestnika (oznaczony w formularzu jako osoba zgłaszająca).

Program konkursu:

W każdej kategorii należy wykonać z pamięci 2 utwory, z czego jeden obowiązkowo powinien eksponować walory techniczne (etiuda lub dowolnie wybrany utwór wirtuozowski).

 • kategoria I - do 5 minut
 • kategoria II - do 10 minut
 • kategoria III do 10 minut
 • kategoria IV do 12 minut
 • kategoria V do 15 minut
 • kategoria VI do 15 minut
 1. Należy przesłać link do zrealizowanego nagrania audio-wideo (YouTube). W tytule filmu na YouTube należy wpisać: Clavimania 2022, imię i nazwisko Uczestnika, sekcję, kategorię, natomiast w opisie filmu dodatkowo, imię i nazwisko uczestnika oraz wykonywany program.

Film na platformie YouTube musi mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny oraz wyłączoną możliwość komentowania i oceniania.

 1. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać Uczestnika z odległości umożliwiającej identyfikację wykonawców. Nagrany film powinien stanowić jeden niepodzielny plik, bez montażu, tj. nagrania nie można edytować cyfrowo ani dodawać efektów dźwiękowych. W przypadku kilku utworów lub utworów cyklicznych dopuszcza się nagranie poszczególnych utworów lub części osobno i zestawienie ich jako jeden film.
 2. Uczestników obowiązuje wpłata wpisowego (wykorzystywana na cele statutowe Fundacji W Świecie Muzyki ) w wysokości:
 • 120,00 złotych od uczestnika sekcji fortepianu głównego
 • 100,00 złotych od uczestnika sekcji fortepianu obowiązkowego i dodatkowego
 1. Wpłatę należy dokonać na konto:

Fundacja „W Świecie Muzyki”

numer rachunku bankowego:  Bank Santander 41 1090 2590 0000 0001 4785 4419
tytuł przelewu: datek Konkurs Clavimania 2022,  imię i nazwisko uczestnika,

Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi wpłacający.

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 2. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa związane z nagraniem i uczestnictwem

 

§ 4 Jury

 

 1. Ocenę wykonań konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, w skład którego wchodzą artyści muzycy i pedagodzy. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 2. Każdy członek Jury ocenia w skali od 0 - 25 punktów, uwzględniając następujące kryteria: dobór programu, stronę techniczną (estetyka brzmienia, artykulacja), zgodność interpretacji z budową formalną utworu, stylowość i artystyczne walory wykonania utworów. Punktacja końcowa jest średnią punktów.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie członków Jury, ale nie będą przez Nich punktowani.

 

§ 5 Nagrody i rozstrzygnięcie

 

 1. Każdy Uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 2. Dla Laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i finansowe.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień w każdej Sekcji i Kategorii otrzymują tytuły Laureatów.
 4. Organizator przewiduje również nagrody specjalne.
 5. Podział nagród pozostaje w gestii Jury, które zastrzega sobie również możliwość do nieprzyznania nagród lub dzielenia nagród ex aequo.
 6. Nauczyciele Laureatów otrzymują Dyplomy uznania.
 7. Dyplomy dla Laureatów zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną.
 8. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.fwsm.pl najpóźniej dnia 21 grudnia 2022 roku.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

We wszelkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 503 752 413, +48 600 312 024

Agnieszka Kusior

Ks. Zagrodzkiego 6/1

30-427 Kraków, Polska

 

Dyrektor Konkursu: Tomasz Skiba

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48  503 752 413